Header Ads

โบราณว่าไว้!! 5 จุด ห้ามวาง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เด็ดขาด เพราะมันจะทำให้คนในบ้าน “ล่มจมแน่” !??คนโบราณมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาก ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม วันนี้เราเลยนำเรื่องราวใกล้ตัวภายในบ้านมาให้ได้อ่านกัน ซึ่งเป็นการห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ยังที่ต่างๆ จะมีตรงไหนบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ1) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟ จึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน

2) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย


3) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้าน เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่

4) เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

5) ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคงเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคน แต่เพื่อความสบายใจ การเชื่อคำเตือนคนโบราณก็ไม่เสียหาย เพราะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุมีผลของความเชื่อ และให้ผลดีเสมอ

No comments

Powered by Blogger.